OSM Stalowa Wola

Dajemy to co najlepsze już ponad 50 lat…

Zakład Mleczarski w Stalowej Woli istnieje od 1962r. W 1980r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli powołano Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Stalowej Woli. Od tego czasu Spółdzielnia przechodziła wiele zmian. Obecnie po zmodernizowaniu i zakupieniu nowych linii technologicznych jest znanym i cenionym producentem wysokiej jakości wyrobów mleczarskich.

Bazę surowcową Spółdzielni stanowią dostawcy mleka z 27 gmin z dziewięciu powiatów woj. podkarpackiego i woj. lubelskiego. Mleko do Spółdzielni dostarcza średnio około 350 rolników, którzy spełniają wysokie wymagania weterynaryjne i jakościowe. Rolnikom tym znacznego wsparcia udzieliła Spółdzielnia, wypłacając zaliczki i pożyczki z funduszu rozwoju, które są im potrzebne na przeprowadzenie remontów, modernizację swoich gospodarstw.

Spółdzielnia w 2006r. zakończyła prace modernizacyjne i remontowe dostosowując Zakład do wymagań stawianych przez Unię Europejską a tym samym Zakład zatwierdzono decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli do „handlu na terenie UE”.

Koszt dostosowania Zakładu do wymagań UE to kwota ponad 3,5 mln zł. Wielkość inwestycji i remontów Spółdzielnia finansowała z własnych środków, ale również korzystała z kredytów preferencyjnych jak również funduszy strukturalnych.

W ramach prac dostosowawczych wybudowano nowy budynek odbioru mleka surowego, zmodernizowano wszystkie pomieszczenia socjalne w postaci szatni, sanitariatów, jak również wyremontowano wszystkie hale produkcyjne. Wymieniono całość instalacji elektrycznych, amoniakalnych jak również instalacje ciepłej i zimnej wody i nabiałowe. W ramach prac dostosowawczych zakupiono również nowe zestawy pasteryzatorów do pasteryzacji i homogenizacji mleka i śmietany. Zakupiliśmy też nowe urządzenia do pakowania próżniowego twarogów i produktów płynnych w kubki.

Wdrożyliśmy system HACCP, którego celem jest podwyższenie standardów produkcji oraz bezpośrednio produkowanej żywności.

Dzięki wysokim standardom higienicznym jak również wysokiej jakości surowca, produkty nasze sprzedawane są w Stalowej Woli, Nisku, Tarnobrzegu, Sandomierzu, Mielcu, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie.

Obecnie Spółdzielnia stoi przed nowymi wyzwaniami jakimi są: rozwój bazy surowcowej i pozyskiwanie nowych rynków zbytu. W dniu 31.07.2022 zakład produkcyjny w Stalowej Woli został kupiony przez firmę Mleko Łazorko Lucjan Łazorko.


Zadaj pytanie ?


Dane kontaktowe:

Mleko Łazorko Lucjan Łazorko
ul. Staszica 1
37-450 Stalowa Wola
tel.:15 642 50 06, 15 642 51 66, 15 642 53 57
fax: 15 158777772
E-mail:handel@mlekolazorko.pl
NIP:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli ul. Staszica 1; 37-450 Stalowa Wola; tel.15 642 50 06, 15 642 51 66, 15 642 53 57; E-mail:a@a.pl

Copyright (c) 2013-2016 Mleko Łazorko Lucjan Łazorko All rights reserved.

Projekt i realizacja: Nado.com.pl

Akceptuję

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli
ul. Staszica 1,
37-450 Stalowa Wola,
Tel. (15) 642 — 50 — 06

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
- wykonywania działalności w zakresie produkcji wysokiej jakości wyrobów mleczarskich,
- realizacji działań promocyjnych Administratora,
- zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
- wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
- prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych :

- zgoda — tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych — wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
- wymogi kontraktowe — tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy współpracy — wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
- wymogi ustawowe — tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa — wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
- uzasadnione wymogi administratora — tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów
— wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f() RODO.

Dane osobowe są przechowywane przez okres:

- zgoda — dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody nie dłużej, niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
- wymogi kontraktowe — na czas zawartej umowy oraz konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
- wymogi ustawowe — nie dłużej niż konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług.

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Akceptuję